PRIVACY WETGEVING

Als bezoeker en klant van www.jordisloots.com heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van deze website wordt uitgevoerd door Jordi Sloots.

Om uw privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld. In dit Statement is te lezen hoe en wanneer Jordi Sloots uw gegevens registreert en verwerkt.

 

 • Waar komen uw gegevens vandaan?
  Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat Jordi Sloots passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 • Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
  Jordi Sloots respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening en informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Jordi Sloots zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met toestemming en voor zover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en deze gegevens noodzakelijk zijn.
 • Jordi Sloots heeft alleen uw naam- en adresgegevens (inclusief emailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.
 • In het geval van een bestelling op de webshop vragen wij ook uw betalingsgegevens welke wij laten checken via onze payment provider, zonder dat zij de gegevens kunnen inzien. Deze gegevens bewaren wij veilig volgens de laatste technische beveiligingen.
 • Jordi Sloots zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening naar u toe. Ongewenste nieuwsbrieven zult u nooit van ons ontvangen.
 • Privacygevoelige gegevens worden alleen verwerkt indien u specifiek toestemming gegeven heeft, onder wettelijke verplichtingen (zoals gegevens op facturen, overeenkomsten en boekhouding), onder overeenkomsten of onder gerechtvaardigd belang.

 

 • Recht op inzage
  Indien u wilt weten welke gegevens wij registreren, dan kunt u ten allen tijden contact met Jordi Sloots opnemen. Ons team zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens wij opgeslagen hebben over u. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Jordi Sloots deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

 

 • Recht op correctie
  U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Jordi Sloots over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

 • Recht op verwijdering
  Indien u geen prijs stelt op communicatie met ons, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zullen wij uw gegevens op verzoek per direct verwijderen. Standaard blijven deze gegevens maximaal een jaar na opzegging van onze overeenkomst(en)bij ons bekend, daarna worden ze verwijderd. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Jordi Sloots over tot verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand.

 

 • Waar worden uw gegevens opgeslagen?
  Uw gegevens worden opgeslagen op een Nederlandse webserver die beveiligd is. Hierdoor zijn uw gegevens altijd veilig. Backups van deze website en dus van de gegevens worden veilig bewaard op externe locaties in Noorwegen en de VS. De dienstverleners voor deze diensten nemen uw privacy serieus en voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving. Deze backups worden na 6 weken overschreven door nieuwe backups. Tevens worden gegevens lokaal bewaard. In alle gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van meervoudige, actueel beveiligde opslag.

 

 • Cookies en gegevensverzameling
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Jordi Sloots gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse via bijvoorbeeld Google Analytics. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Jordi Sloots geen cookies ontvangt.

 

 • Embedded data
  Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

 • Klachten of meer informatie?
  Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Jordi Sloots, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Ook wanneer u meer informatie wenst over dit reglement kunt u contact opnemen. Als u hierna nog niet tevreden bent kunt u contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Wijzigingen op deze informatie
  In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Jordi Sloots behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.